RTG panoramiczne analogowe

Badanie RTG jest podstawowym badaniem w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Zdjęcia RTG są wykorzystywane w stomatologii zachowawczej, chirurgii, protetyce, ortodoncji, w leczeniu chorób przyzębia.  Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Dawka promieniowania przy zdjęciu pantomograficznym jest niewiele większa od dawki promieniowania przy wykonywaniu jednego zdjęcia zębowego. Chcąc wykonać pojedyncze zdjęcia wszystkich zębów, pacjent narażony byłby na 12-krotne naświetlanie. Dzięki możliwości wykonania zdjęcia pantomograficznego dawka promieniowania jest 6-8-krotnie mniejsza.

Dlatego w krajach zachodnich od kilkunastu lat aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych jest obowiązkowym urządzeniem w wyposażeniu każdej praktyki stomatologicznej.  Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym badaniem. Pacjent stoi między układem głowica-klisza, który obraca się wokół jego głowy. Na zdjęciu pantomograficznym-przeglądowym widoczne są wszystkie zęby, zarówno ich korony jak i korzenie, oraz staw skroniowo-żuchwowy, kości szczęki i żuchwy. Taki całościowy obraz bardzo ułatwia wykrycie próchnicy wczesnej, próchnicy wtórnej pod wypełnieniami, próchnicy korzenia. Istotne jest to, że doskonale widać próchnicę na powierzchniach stycznych zębów, która nie jest dostępna w badaniu klinicznym ani dla oka lekarza, ani dla narzędzi, którymi się on posługuje.

Często pacjenci zgłaszają się z bólem, którego nie potrafią zlokalizować. Skarżą się, że boli ich kilka zębów. Przyczyną tego mogą być tzw. zęby zatrzymane. Najczęściej są to "zęby mądrości", kły i drugie przedtrzonowce. Mogą one tkwić całkowicie lub częściowo w kości i latami nie dawać żadnych objawów. Lecz gdy ulegną procesowi zapalnemu mogą być przyczyną poważnych dolegliwości. Położenie zębów zatrzymanych w kości względem innych zębów jest widoczne na zdjęciu pantomograficznym, co pozwala na zaplanowanie leczenia. U dzieci często udaje się te zęby wprowadzić na właściwe miejsce za pomocą aparatów ortodontycznych. W przypadkach, gdy konieczna jest ekstrakcja, zdjęcie pantomograficzne pozwala przewidzieć stopień jej trudności. Na zdjęciu pantomograficznym doskonale widać budowę kości szczęki i żuchwy, ale także wiele zmian chorobowych. Niejednokrotnie wykrywa się zmiany okołowierzchołkowe, stany zapalne kości, torbiele. Te ostatnie są poważną chorobą. Torbiele to patologiczne jamy w kości wysłane nabłonkiem i wypełnione płynem. Rosną powoli, bezboleśnie, a jednocześnie niszczą kość. Niekiedy są tak duże, szczególnie w żuchwie, że mogą doprowadzić do jej złamania np. w trakcie gryzienia twardego pokarmu lub niewielkiego urazu. Dlatego, im wcześniej zostaną wykryte, tym leczenie jest łatwiejsze i mniej obciążające pacjenta. Zdarza się także, że w nabłonku mieszka torbieli rozwijają się komórki nowotworowe. Coraz częstszą chorobą są nowotwory. Zdjęcie pantomograficzne pozwala je wykryć w fazie bezobjawowej, a stomatologowi umożliwia wstępną diagnozę. Wiadomo, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym rokowanie jest lepsze i szanse na całkowite wyleczenie większe.


Zdjęcie pantomograficzne jest nieocenione również w protetyce przy planowaniu leczenia. Wskazuje, które zęby trzeba koniecznie usunąć, a które wyleczyć zachowawczo lub kanałowo, by mogły spełniać rolę filarów dla przyszłych protez, mostów, koron. Uwidacznia także pozostawione korzenie, które przed podjęciem leczenia protetycznego należy usunąć. Wiele osób przychodzących do lekarza stomatologa skarży się na rozchwianie zębów. Jest ono spowodowane zanikiem kości m. in. w wyniku odkładania się kamienia nazębnego i zapalenia dziąseł. Zanik kości może przebiegać poziomo. Charakteryzuje się on mniej więcej równomiernym zmniejszaniem się wysokości wyrostka zębodołowego, co pacjent odbiera jako wysuwanie się zębów. Zanik pionowy ma kształt ostrego klina przy pojedynczych zębach i powoduje ich szybkie i bolesne wypadanie. Często występuje zanik mieszany kości. Zdjęcie pantomograficzne uwidacznia te zmiany, ich wielkość i lokalizację, co pozwala przewidzieć przebieg choroby i zaplanować najskuteczniejszy sposób zatrzymania procesu niszczenia kości czyli paradontozy. Na zdjęciu tym można ocenić ponadto przebieg szczelin złamania żuchwy oraz wstępnie stan zatok szczękowych i stawu skroniowo-żuchwowego. Dlatego w nowoczesnej stomatologii zdjęcie pantomograficzne to najważniejsze badanie dodatkowe, które ułatwia lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy i zaplanowanie leczenia.


Powszechnie wiadomo, że promienie rtg są szkodliwe dla zdrowia, dlatego też boimy się często prześwietlania. Czy zawsze jednak te obawy są uzasadnione? Na pewno nie, pod warunkiem, że trafimy do pracowni rtg urządzonej zgodnie ze wszystkimi normami ochrony radiologicznej. Nie musimy się obawiać prześwietlenia w pracowni, gdzie pracują specjaliści, którzy mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę rentgenowską. Współczesne aparaty rtg nie generują szkodliwego promieniowania rozproszonego. Również klisze rtg nowej generacji o bardzo dużej czułości pozwalają zredukować czas naświetlania do minimum.

Nasza pracownia radiologiczna wyposażona jest w sprzęt pozwalający na pełną i natychmiastową diagnostykę radiologiczną.  Aparat rentgena zębowego firmy SATELEC o bardzo niskim poziomie promieniowania jest w pełni bezpieczny zarówno dla pacjentów, jak i techników.
W pracowni wykonuje się zdjęcia zębowe we wszystkich projekcjach i typowe zdjęcia panoramiczne z uwidocznieniem stawów skroniowo-żuchwowych i zatok szczękowych. Na podstawie takiego zdjęcia lekarz stomatolog diagnozuje pacjenta i podejmuje decyzję co do dalszego leczenia stomatologicznego.
Bardzo ważną rzeczą jest aby zdjęcie pantomograficzne było bardzo dobrej jakości, inaczej mówiąc aby lekarz stomatolog na podstawie takiego zdjęcia mógł wyciągnąć jak najwięcej informacji o stanie jamy ustnej pacjenta. Wykonanie dobrej jakości zdjęcia pantomograficznego zależy od wielu czynników między innymi od użytych błon rentgenowskich, odczynników chemicznych służących do wywołania zdjęć, rodzaju i jakości wywoływarki automatycznej, rodzaju i możliwości samego aparatu RTG oraz od możliwości personelu, który powinien bardzo dobrze znać możliwości stosowanego sprzętu.
 

W naszej pracowni rentgenodiagnostyki spełnione są wszystkie warunki do uzyskania zdjęć wysokiej jakości. Wykonujemy zdjęcia na wysokoczułych kliszach firmy Kodak, gwarantujących bardzo dobrą jakość zdjęć, zatrudniamy wykwalifikowany personel, a stosowane aparaty są produkowane przez czołowe światowe firmy.